Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

Η Παναγιώτα Μ., με αφορμή το μάθημα των Θρησκευτικών το οποίο αναφερόταν στην ημέρα της Πεντηκοστής και τη σημασία της, καθώς αποτελεί την ημέρα της ίδρυσης της χριστιανικής εκκλησίας, μας παρουσιάζει σ’ ένα λεπτομερές και ενδιαφέρον κείμενο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια, σας παραθέτω μέσα από μία όμορφη εικόνα τους καρπούς του Αγίου … Συνεχίστε να διαβάζετε Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.