Δημοσιεύθηκε στην ιστορία

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Η βυζαντινή αυτοκρατορία μένει ενωμένη έως τα τέλη του 4ου μ.Χ. Αιώνα. Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου (379 έως το 395) μετακινούμενοι λαοί, ΓότθοιΟύννοι και  Βάνδαλοι απειλούσαν την αυτοκρατορία στα βόρεια σύνορά της.

Ο Θεοδόσιος λίγο πριν το θάνατό του (395 μ. Χ.) και για να διοικείται καλύτερα το κράτος, μοίρασε την αυτοκρατορία του στους δυο γιους του:

στον Αρκάδιο (18 ετών) έδωσε το Ανατολικό τμήμα

και στον Ονώριο (11 ετών!!) το Δυτικό

 Και οι δυο βέβαια επιτροπεύονταν από άλλους μέχρι να ενηλικιωθούν.

Το μάθημα με αφήγηση

Απαντώ στις ερωτήσεις!

Λύνω τις ερωτήσεις!