Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία

Μαθαίνω παίζοντας τον ευθύ & πλάγιο λόγο


Λίγη θεωρία…Ας αρχίσουμε να παίζουμε !!!


Πατήστε πάνω στις εικόνες 

Πρώτο παιχνίδι

Δεύτερο παιχνίδι