Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων με παιχνίδια

Οι μαθητές μέσα από το αγαπημένο τους παιχνίδι «Μουσικές καρέκλες» εμπέδωσαν με βιωματικό τρόπο δείχνοντας μεγάλη ενέργεια και διάθεση τις έννοιες «τόσα -όσα» , «περισσότερα από» και «λιγότερα από». Στην αρχή, οι καρέκλες ήταν τόσες  όσα ήταν και τα παιδιά. Στη συνέχεια, υπό τη συνοδεία μουσικής τα παιδιά χόρευαν γύρω γύρω από τις καρέκλες και όταν τη σταμάτησα όλα … Συνεχίστε να διαβάζετε Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων με παιχνίδια.