Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας προτείνεται τα κεφάλαια «7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης» και «10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι» να διδαχθούν μαζί σε μία διδακτική ώρα. Στη συνέχεια, θα γίνουν δύο ξεχωριστές αναρτήσεις, μία για το κάθε μάθημα έτσι ώστε οι μαθητές να … Συνεχίστε να διαβάζετε Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.