Χρώματα και συναισθήματα

Στο 3ο εργαστήριο με τίτλο «Χρώματα και συναισθήματα» οι δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν ήταν οι: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα (Επικοινωνία, συνεργασία) Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία) Οι στόχοι προς επίτευξη ήταν οι παρακάτω: Να συσχετίσουν τα συναισθήματα  με  τα χρώματα. Να αναγνωρίσουν τη συμβολική δήλωση των χρωμάτων μέσα από τους προσωπικούς συνειρμούς και … Συνεχίστε να διαβάζετε Χρώματα και συναισθήματα.