Ειρήνη στις καρδιές μας

Ένα όμορφο κείμενο από το πρώτο βιβλίο της Λεζάρ για την Ειρήνη! Η ειρήνη είναι μια ευγενής και απαραίτητη επιδίωξη και ο μόνος πρακτικός δρόμος για έναν καλύτερο, δικαιότερο κόσμο για όλους τους ανθρώπους.