Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία

Έπαινοι για την Πνευματική ιδιοκτησία

Ευχαριστούμε πολύ 
τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
για την αποστολή των επαίνων στους μαθητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Πνευματική Ιδιοκτησία στις 4 Απριλίου 2017.