Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία

Ο βοηθός του Γλάρου "Κάβουρας Δαγκάνας"

Η ομάδα της Δ2 τάξης 2687(Β) της Παιδικής HELMEPA υλοποίησε τη Δράση 29 «Ο Γλάρος» ψάχνει βοηθό  του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος 2016-2017.  

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο γνωστός μας «Γλάρος» αναζητά ένα βοηθό για να μπορέσουν μαζί να συντονίσουν τις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα. 

Ζωγραφίσαμε το δικό μας βοηθό του Γλάρου 
που είναι ο Κάβουρας Δαγκάνας και κανένα σκουπίδι 
δεν ξεφεύγει από τις δαγκάνες του!!!