Δημοσιεύθηκε στην ιστορία

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Το σημερινό μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες εξορθολογισμού της ύλης του υπουργείου Παιδείας διδάσκεται περιληπτικά.

Συνοπτική παρουσίαση μαθήματος

Παρουσίαση με αφήγηση

Δημοσιεύθηκε στην Μαθηματικα

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας (καταχρηστικά κλάσματα)

https://anoixtosxoleio.weebly.com/
Μεικτός ονομάζεται ο αριθμός που αποτελείται από ακέραιο μέρος και κλασματικό μέρος.Ένας μεικτός αριθμός μπορεί να μετατραπεί σε καταχρηστικό κλάσμα και το αντίστροφο.

Μετατροπή καταχρηστικού σε μεικτό

  1. Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.
  2. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο ακέραιος του μεικτού.
  3. Το κλάσμα του μεικτού έχει αριθμητή το υπόλοιπο της διαίρεσης και παρονομαστή τον ίδιο με το αρχικό κλάσμα.

Μετατροπή μεικτού σε κλάσμα

  1. Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο του μεικτού με τον παρονομαστή του κλάσματός του.
  2. Στο γινόμενο που προκύπτει προσθέτουμε τον αριθμητή του μεικτού αριθμού.
  3. Το αποτέλεσμα αποτελεί τον αριθμητή του νέου κλάσματος, ενώ παρονομαστής παραμένει ο ίδιος.