Φυσικοί αριθμοί

Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, …1.000 ,….και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Nature, που σημαίνει «φύση»). Τους φυσικούς αριθμούς τους χρησιμοποιoύμε για να εκφράσουμε πλήθος, σειρά, Θέση κτλ. και μας διευκολύνουν στην καθημερινή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αφού κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο, οι φυσικοί αριθμοί μπορούν … Συνεχίστε να διαβάζετε Φυσικοί αριθμοί.