Δημοσιεύθηκε στην Περιβάλλον,βιωματικές δράσεις,καινοτόμες δράσεις

Ανακυκλώνουμε μπαταρίες! Σεβόμαστε το περιβάλλον!

Σήμερα, αφού όλοι συλλέξαμε σε ένα μεγάλο δοχείο χρησιμοποιημένες μπαταρίες στην τάξη μας, στη συνέχεια τις τοποθετήσαμε στον Κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου μας!

Συμμετέχουμε με το σχολείο μας στη δράση » Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί » με σκοπό την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο σχολικό περιβάλλον!

Ο διαγωνισμός θα έχει εξάμηνη ισχύ με διάστημα από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τις 15 Απριλίου του 2022. 

Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε δυναμικά ώστε όλες οι μπαταρίες να καταλήγουν στον κάδο του σχολείου μας!!! Βοηθάμε το περιβάλλον ακόμη και με μία απλή πράξη όπως αυτή!

Δημοσιεύθηκε στην Θρησκευτικά,ιστορία

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του.

Παρουσίαση μαθήματος

Οι Σλάβοι (8ος – 9ος αιώνας μ.Χ.)

Διαδραστικός χάρτης με χωροθετημένες πληροφορίες, με θέμα την παρουσία των σλαβικών λαών στη βαλκανική χερσόνησο και τις σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξερεύνηση του χάρτη και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την εμφάνιση και την παρουσία Σλάβων, Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων στον χώρο των Βαλκανίων. Στους μαθητές δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να διακρίνουν στον χάρτη τις περιοχές όπου κατοίκησαν τα σλαβικά φύλα, την έκταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τον 8ο και 9ο μ.Χ. αιώνα, καθώς και τα γειτονικά σε αυτήν κράτη.

Κύριλλος και Μεθόδιος

Αποστολή εκχριστιανισμού των Σλάβων

Διαδραστική παρουσίαση ιστορικού υλικού, σχετικά με την αποστολή και τη σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία για τη διάδοση του Χριστιανισμού στον σλαβικό κόσμο. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει κειμενικές πληροφορίες, δευτερογενείς ιστοριογραφικές πηγές, αποσπάσματα από ύμνους, έναν χάρτη και τρεις συλλογές φωτογραφιών (πηγές, ναοί, μνημεία).

Για να κάνουμε επανάληψη στα όσα μάθαμε!