Το αλφαβητάρι της αρετής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Σήμερα 25 Ιανουαρίου τιμούμε τη μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ναζιανζηνού. Ας διαβάσουμε το «Αλφαβητάρι της αρετής» ! Ά ρχιζε πάντα απ’ το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του Β ίου το κέρδος είν’ αυτό: τη μέρα σου καλά να τελειώνεις Γ νώριζε όλα τα καλά έργα των δικαίων Δ εινόν το να πεινάει κανείς, μα … Συνεχίστε να διαβάζετε Το αλφαβητάρι της αρετής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.