Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Κατά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, Ευρωπαίοι εξερευνητές ανακαλύπτουν άγνωστες, έως τότε, περιοχές της γης. Ήταν η εποχή των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων, που άλλαξαν τη ζωή των ανθρώπων. Τον 18ο αιώνα, με τον Διαφωτισμό, οι αλλαγές επεκτάθηκαν στην επιστήμη και γενικά στην πνευματική ζωή. Μία γρήγορη ματιά στα γεγονότα Ας προσεγγίσουμε τα σημερινά γεγονότα με τη βοήθεια των παρακάτω παρουσιάσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό.