Ο Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Ο Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδει τον ύμνο στη νοηματική γλώσσα, στην γλώσσα των Ελλήνων Κωφών και Βαρήκοων. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ αναφέρει: «Δεν είμαστε μόνο κωφοί, είμαστε και Έλληνες. Ο Εθνικός Ύμνος είναι ο ύμνος όλων μας. Εμείς οι κωφοί έχουμε δικαίωμα στη πρόσβαση στην ιστορία μας και θέλουμε να … Συνεχίστε να διαβάζετε Ο Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.